Żar z nieba.

Ziemia minęła już perigeum w stosunku do Słońca i Matka Natura obdarzyła nas chłodniejszym powiewem zachęcając do refleksji. Można już bez emocji rozejrzeć się i przemyśleć jak zmiany klimatu wpływają na przyrodę oraz na jej faunę i florę?

Wiemy przecież, że klimat stanowi decydujący czynnik funkcjonowania całych ostoi i żyjących na nich gatunków – łącznie z Homo Sapiens(wiele cywilizacji zginęło lub wywędrowało w nieznane, przez niekorzystną zmianę klimatu). Gdy on jest stały, życie toczy się zgodnie z ustalonymi od lat normami. Gdy jednak zmianom klimatycznym towarzyszą zjawiska ekstremalne, jak: susze, huragany i tornada oraz gwałtowne ulewy, sprawdzone sposoby współistnienia ludzi i zwierząt ulegają zaburzeniu wprowadzając chaos i niepewność. Zaczyna się walka o przetrwanie. Zdjęcie niżej – zawsze trzeba pomagać.

Mieszkańcom zbiorowisk postępujące negatywne zmiany w przyrodzie zaczynają w znaczący sposób wpływać na jakość pokarmu i wielkość zasobów. Pośrednio również na liczebność zamieszkałych tam stworzeń, ich zasięg terytorialny jak i zdrowotność(powolne wymieranie gatunków – ponad 25% do 2050 r.)

W naszych realiach, będąc pod urokiem bogatego i potężnego świata nie dostrzegamy, że zdrowy rozsądek gdzieś się zapodział, a my przeszliśmy nad tym do porządku dziennego. Na domiar, wiele podejmowanych działań w przyrodzie czy innych dziedzinach, niesie z sobą skutki uboczne – pozytywne i negatywne, niestety! Powinniśmy je przewidzieć, zrozumieć i starać się im zaradzić, a my uchwyceni nadziei wierzymy, że jakoś to będzie. Zdjęcie niżej – dla ptaków „ciernie w oku”.

Zmiany klimatyczne i ich skutki jakie odczuwamy powodują także nasilenie się tendencji wśród ptaków migrujących do pozostawania w miejscach swego urodzenia, czy leżących blisko biotopach. Jest to zjawisko coraz częściej spotykane wśród migrantów odlatujących na zimę do Europy południowej jak: żurawie, czaple, dudki i inne.

Zimujący w w/w. ostojach wracają na swe rodzime tereny o kilkanaście dni wcześniej i rozpoczynają lęgi. Te działania skutkują znalezieniem bezpieczniejszych miejsc na gniazda i odchowaniem liczniejszego potomstwa. Niestety, możliwe w tym czasie zawieje śnieżne, przymrozki i brak pokarmu mogą spowodować śmiertelność wśród młodych sięgającą 70 – 90 %.

Dla ptaków i zwierząt zabójcze są również upały. Polikwidowano studnie i hydranty, a płaskie naczynia z wodą wystawia mniej niż 1 % mieszkańców. To zbyt mało! Zdjęcie niżej – samiczka kosa ofiarą upałów.

Obserwator przyrody i wędrowiec - Bogdan Pietrasiewicz

Eko – nowiny: Nasze boćki w br. odleciały wcześniej niebezpieczną, najeżoną strzelbami kłusowników, trasą - przez Turcję i Liban. Zmierzają do środkowej i południowej Afryki. Pokonają dystans od 3 000 - 10 000 km w czasie 1 - 4 miesięcy. Dzielne ptaki. Czekajmy wiosną – przylecą.

Pokłosiem zmiany klimatu jest również inwazja obcych gatunków, roślin i zwierząt. Należą do nich między innymi: kulczurka klapowana pleniąca się na Obszarze Pradoliny Bzury i Neru oraz norka amerykańska.

13 września 2018

99-300 Kutno, ul. Królewska 47, 
telefon (0-24) 355-10-00

telefon/fax (0-24) 355-10-02, 

e-mail: powiatowe@zyciekutna.com.pl
Wydawca: FOR-PRESS

Redaktor naczelny: dr Andrzej Stelmaszewski

Sekretarz redakcji - korekta, sport, kultura: Jerzy Michał Papiewski

Zespół redakcyjny:
Jerzy Kałużka - rozrywka, Andrzej Bieńkowski - dział miejski,

Artur Andziak, Bogdan Podlasiak, Bogdan Pietrasiewicz, Krzysztof Stelmaszewski - współpraca redakcyjna
Strona internetowa: Jarosław Michalak

Polityka prywatnośc

PT

99-300 Kutno, ul. Królewska 47, telefon (0-24) 355-10-00, telefon/fax (0-24) 355-10-02,  e-mail:  powiatowe@zyciekutna.com.pl