Wypoczywaj bezpiecznie .
.

Korzystanie z wody może być w miarę bezproblemowe, jeśli będzie się pamiętać o podstawowych zasadach:
1.Nie wchodzimy do wody, gdy na kąpielisku wywieszona jest czerwona flaga.
2.Nie kąpmy się w miejscach dzikich, nieznanych i nieoznakowanych.

3.Głębokość wody dostosujmy do swoich pływackich umiejętności.

4.Używajmy kół lub rękawów, jeśli nie czujemy się w wodzie zbyt pewnie.

5. Nie opalajmy się na materacach w wodzie, bo łatwo na nich zasnąć.

6.Nie skaczmy z pomostów, skał czy skarp (zwłaszcza na głowę) na nieznanych i nieprzygotowanych do tego akwenach

7.Nie wchodzimy do wody po alkoholu.

8.Pilnujemy dzieci i współtowarzyszy.

9.Nie wrzucajmy innych do wody dla zabawy.

Stosując w/w zasady sprawimy, że odpoczynek nad wodą da nam radość, satysfakcję i pełny relaks.

 

28 lipca 2018

99-300 Kutno, ul. Królewska 47, 
telefon (0-24) 355-10-00

telefon/fax (0-24) 355-10-02, 

e-mail: powiatowe@zyciekutna.com.pl
Wydawca: FOR-PRESS

Redaktor naczelny: dr Andrzej Stelmaszewski

Sekretarz redakcji - korekta, sport, kultura: Jerzy Michał Papiewski

Zespół redakcyjny:
Jerzy Kałużka - rozrywka, Andrzej Bieńkowski - dział miejski,

Artur Andziak, Bogdan Podlasiak, Bogdan Pietrasiewicz, Krzysztof Stelmaszewski - współpraca redakcyjna
Strona internetowa: Jarosław Michalak

Polityka prywatnośc

PT

99-300 Kutno, ul. Królewska 47, telefon (0-24) 355-10-00, telefon/fax (0-24) 355-10-02,  e-mail:  powiatowe@zyciekutna.com.pl