Walka z żywiołem.

W miejscowości Podgajew (gmina Oporów) doszło do pożaru zboża na jednym z pól uprawnych. W akcji gaszenia wzięło udział kilka zastępów Straży Pożarnej ze Skórzewa, Komadzyna, Żychlina, Bedlna i Kutna. Również był pożar zboża w Raciborowie. W akcji jego gaszenia wzięły udział dwa zastępy z Jednostyki Ratowniczo - Gaśnicznej Kutno i OSP Klonowiec. W Podgajewie spłonęły dwa hektary, a w Raciborowie 60 arów.

 

28 lipca 2018

99-300 Kutno, ul. Królewska 47, 
telefon (0-24) 355-10-00

telefon/fax (0-24) 355-10-02, 

e-mail: powiatowe@zyciekutna.com.pl
Wydawca: FOR-PRESS

Redaktor naczelny: dr Andrzej Stelmaszewski

Sekretarz redakcji - korekta, sport, kultura: Jerzy Michał Papiewski

Zespół redakcyjny:
Jerzy Kałużka - rozrywka, Andrzej Bieńkowski - dział miejski,

Artur Andziak, Bogdan Podlasiak, Bogdan Pietrasiewicz, Krzysztof Stelmaszewski - współpraca redakcyjna
Strona internetowa: Jarosław Michalak

Polityka prywatnośc

PT

99-300 Kutno, ul. Królewska 47, telefon (0-24) 355-10-00, telefon/fax (0-24) 355-10-02,  e-mail:  powiatowe@zyciekutna.com.pl