W rocznicę II wojny światowej.

Mieszkańcy Kutna, liczne poczty sztandarowe, władze samorządowe miasta i powiatu, parlamentarzyści, przedstawiciele organizacji politycznych, uczniowie i harcerze wzięli udział w obchodach 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uroczystości odbyły się w dniu 1 września 2018 roku przed Pomnikiem Bohaterów Walk nad Bzurą w Parku Wiosny Ludów przy Muzeum Bitwy nad Bzurą w Kutnie. W samo południe zawyły syreny alarmowe dając sygnał do ich rozpoczęcia. Orkiestra dęta ZHP – OSP z Uniejowa odegrała hymn państwowy, podniesiona została flaga państwowa na maszt, a uczniowie z I LO PUL w Kutnie wystawili posterunek honorowy przed pomnikiem. Wszystkich przybyłych powitał Michał Adamski, który prowadził całość uroczystości. W okolicznościowym przemówieniu głos zabrał prezydent miasta Zbigniew Burzyński. Powiedział m.in. „W 79 rocznicę wybuchu II wojny światowej wspominamy odwagę i poświęcenie bohaterów września 1939 roku. Oddajemy dziś hołd wszystkim żołnierzom polskiej wojny obronnej, partyzantom, ofiarom sowieckiej agresji, jak również setkom tysięcy ludności cywilnej. Wrześniowa kampania to najpoważniejszy, militarny wkład Polski w przebieg II wojny światowej i do dziś żywy przykład bohaterstwa i poświęcenia Polaków w obronie Ojczyzny. W kolejną 79 rocznicę wybuchu II wojny światowej oddajemy hołd bohaterskim uczestnikom wojny obronnej 1939 roku, poległym żołnierzom na polach bitewnych tej wojny, członkom organizacji zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego, uczestnikom powstania warszawskiego. Oddajemy także hołd ofiarom hitlerowskich oraz stalinowskich obozów zagłady i katowni. Uczcijmy minutą ciszy wszystkich tych, którzy oddali życie za wolną Ojczyznę”. Za wszystkich, którzy zginęli w II wojnie światowej, za mieszkańców ziemi kutnowskiej modlitwę w ich intencji poprowadził ksiądz Jerzy Swendrowski dziekan kutnowski. Przed pomnikiem członkowie poszczególnych delegacji złożyli wiązanki kwiatów.

Organizatorami tegorocznych obchodów byli: prezydent miasta Kutno, Kutnowska Rada Pamięci Narodowej oraz I LO PUL im. 37 Pułku Piechoty w Kutnie.

A.B.

 

13 września 2018

99-300 Kutno, ul. Królewska 47, 
telefon (0-24) 355-10-00

telefon/fax (0-24) 355-10-02, 

e-mail: powiatowe@zyciekutna.com.pl
Wydawca: FOR-PRESS

Redaktor naczelny: dr Andrzej Stelmaszewski

Sekretarz redakcji - korekta, sport, kultura: Jerzy Michał Papiewski

Zespół redakcyjny:
Jerzy Kałużka - rozrywka, Andrzej Bieńkowski - dział miejski,

Artur Andziak, Bogdan Podlasiak, Bogdan Pietrasiewicz, Krzysztof Stelmaszewski - współpraca redakcyjna
Strona internetowa: Jarosław Michalak

Polityka prywatnośc

PT

99-300 Kutno, ul. Królewska 47, telefon (0-24) 355-10-00, telefon/fax (0-24) 355-10-02,  e-mail:  powiatowe@zyciekutna.com.pl