Słodownia na sprzedaż.

Miasto Kutno ogłosiło pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntów części słodowni na Przemysłowej.
Cena wywoławcza 131 tys. zł. Wadium w kwocie 15 tys zł należy wpłacić do 21 sierpnia. Natomiast 27 sierpnia o godz.11.00 odbędzie się przetarg ustny w kutnowskim magistracie. Do sprzedania budynki i urządzenia na działce o 0,3093 ha.

W styczniu 2017 roku w trybie przetargu nieograniczonego za kwotę 98 tys. zł sprzedano część tej nieruchomości o powierzchni 0,1605 ha, zabudowaną budynkiem administracyjno-mieszkalnym.

 

28 lipca 2018

99-300 Kutno, ul. Królewska 47, 
telefon (0-24) 355-10-00

telefon/fax (0-24) 355-10-02, 

e-mail: powiatowe@zyciekutna.com.pl
Wydawca: FOR-PRESS

Redaktor naczelny: dr Andrzej Stelmaszewski

Sekretarz redakcji - korekta, sport, kultura: Jerzy Michał Papiewski

Zespół redakcyjny:
Jerzy Kałużka - rozrywka, Andrzej Bieńkowski - dział miejski,

Artur Andziak, Bogdan Podlasiak, Bogdan Pietrasiewicz, Krzysztof Stelmaszewski - współpraca redakcyjna
Strona internetowa: Jarosław Michalak

Polityka prywatnośc

PT

99-300 Kutno, ul. Królewska 47, telefon (0-24) 355-10-00, telefon/fax (0-24) 355-10-02,  e-mail:  powiatowe@zyciekutna.com.pl