Senior na drodze.

31 lipca na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Kutnie Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Kutnie przeprowadziła akcję informacyjno- edukacyjną ,, Senior Na Drodze. Jestem świadomy będę bezpieczny”

Głównym celem akcji było kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego powyżej 60 roku życia, budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych na drodze oraz podnoszenie świadomości seniorów kierowców, rowerzystów    i pieszych w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzięki akcji seniorzy dowiedzieli się jak:

- zgodnie z obowiązującymi przepisami poruszać się po drodze,

-kiedy stosować elementy odblaskowe,

-sprawność psychofizyczna wpływa na percepcję i możliwość kierowania pojazdem,

-bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym jako rowerzysta, kierowca, pieszy,

-na bezpieczeństwo w ruchu drogowym wpływają zmiany biologiczne i mentalne postępujące  z wiekiem.

Podczas spotkania funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Kutnie asp. szt. . Jacek Czerniawski  przedstawił prelekcję dotyczącą ogólnych zasad bezpieczeństwa  na drodze. Seniorzy mogli skorzystać z przygotowanego przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego warsztatu rowerowego gdzie policjanci kutnowskiej komendy znakowali rowery. Każdy uczestnik otrzymał elementy odblaskowe w postaci opasek, kamizelek, przewodniki z podstawowymi zasadami ruchu drogowego oraz obowiązkowe wyposażenie roweru. 

 

02 sierpnia 2018

99-300 Kutno, ul. Królewska 47, 
telefon (0-24) 355-10-00

telefon/fax (0-24) 355-10-02, 

e-mail: powiatowe@zyciekutna.com.pl
Wydawca: FOR-PRESS

Redaktor naczelny: dr Andrzej Stelmaszewski

Sekretarz redakcji - korekta, sport, kultura: Jerzy Michał Papiewski

Zespół redakcyjny:
Jerzy Kałużka - rozrywka, Andrzej Bieńkowski - dział miejski,

Artur Andziak, Bogdan Podlasiak, Bogdan Pietrasiewicz, Krzysztof Stelmaszewski - współpraca redakcyjna
Strona internetowa: Jarosław Michalak

Polityka prywatnośc

PT

99-300 Kutno, ul. Królewska 47, telefon (0-24) 355-10-00, telefon/fax (0-24) 355-10-02,  e-mail:  powiatowe@zyciekutna.com.pl