Pomnik odnowiony.

Obelisk upamiętniający poległych w latach 1939 – 1945 kolejarzy kutnowskich został odnowiony. W sprawie zaniedbanego pomnika interwencję w Zarządzie PKP S.A. i na sesji Rady Miasta Kutno podjął radny Rafał Jóźwiak. Przypomnijmy, że monument upamiętnia 68 poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej kolejarzy węzła PKP Kutno. W czasie okupacji działała tu silna organizacja podziemna w ramach Armii Krajowej, a węzeł kolejowy Kutno oznaczony był kryptonimem „Karol”.  

 

Na zdjęciu pomnik po pracach renowacyjnych.

24 lipca 2018

99-300 Kutno, ul. Królewska 47, 
telefon (0-24) 355-10-00

telefon/fax (0-24) 355-10-02, 

e-mail: powiatowe@zyciekutna.com.pl
Wydawca: FOR-PRESS

Redaktor naczelny: dr Andrzej Stelmaszewski

Sekretarz redakcji - korekta, sport, kultura: Jerzy Michał Papiewski

Zespół redakcyjny:
Jerzy Kałużka - rozrywka, Andrzej Bieńkowski - dział miejski,

Artur Andziak, Bogdan Podlasiak, Bogdan Pietrasiewicz, Krzysztof Stelmaszewski - współpraca redakcyjna
Strona internetowa: Jarosław Michalak

Polityka prywatnośc

PT

99-300 Kutno, ul. Królewska 47, telefon (0-24) 355-10-00, telefon/fax (0-24) 355-10-02,  e-mail:  powiatowe@zyciekutna.com.pl