Pół wieku razem.

W sobotę 4 sierpnia 2018 roku państwo Anna i Sławomir Borowiczowie obchodzili swój jubileusz 50 lat pożycia małżeńskiego. To wydarzenie było okazją odznaczenia ich medalami „Za długoletnie pożycie małżeńskie” nadanymi przez prezydenta Polski Andrzeja Dudę. Jubilatów w jego imieniu udekorował prezydent naszego miasta Zbigniew Burzyński. Wręczył również okolicznościowy dyplom, w którym zadedykował m.in. „Z okazji Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego życzę kolejnych lat spędzonych w szczęściu, zdrowiu, wzajemnej miłości i poszanowaniu”. Przybyli na uroczystość członkowie rodziny zaśpiewali Jubilatom „sto lat”, wręczyli kwiaty i złożyli życzenia.

Zapoznaliśmy się podczas imprezy zorganizowanej z okazji Dnia Transportowca i Drogowca, to było w kutnowskim PKS-ie. Byłem wtedy „po wojsku” – wspomina pan Sławomir, no i w oko wpadła Ania. Tam rozpoczynaliśmy pracę. A dziś cieszymy się dwiema córkami: Katarzyną i Lilianą. Mamy czwórkę wnucząt: Macieja, Magdę, Marcela i Maksymiliana. Do życzeń składanych Jubilatom przyłącza się również nasza redakcja.

A.B.

 

29 sierpnia 2018

99-300 Kutno, ul. Królewska 47, 
telefon (0-24) 355-10-00

telefon/fax (0-24) 355-10-02, 

e-mail: powiatowe@zyciekutna.com.pl
Wydawca: FOR-PRESS

Redaktor naczelny: dr Andrzej Stelmaszewski

Sekretarz redakcji - korekta, sport, kultura: Jerzy Michał Papiewski

Zespół redakcyjny:
Jerzy Kałużka - rozrywka, Andrzej Bieńkowski - dział miejski,

Artur Andziak, Bogdan Podlasiak, Bogdan Pietrasiewicz, Krzysztof Stelmaszewski - współpraca redakcyjna
Strona internetowa: Jarosław Michalak

Polityka prywatnośc

PT

99-300 Kutno, ul. Królewska 47, telefon (0-24) 355-10-00, telefon/fax (0-24) 355-10-02,  e-mail:  powiatowe@zyciekutna.com.pl