Plan jest słaby.

Około 127 tysięcy rolników (i ponad dwa miliony areału) oraz straty - oszacowane przez GUS na 563 milionów złoty poniosło polskie rolnictwo przez suszę. Zboża mniej niż w  2017 r. o 14 procent (około 24 milionów ton). Rzepak o 16 procent mniej (2,2 mln ton). Państwo przeznaczyło na pomoc dla rolnictwa prawie 800 mln złotych ( 697 - na dotację do hektara, gdzie zniszczenia były co najmniej 30 procentowe; 17,5 mln - do powierzchni stawów; 85 mln złotych to dopłaty do oprocentowania kredytów należnych od kredytobiorców. Czy to wystarczające środki?! Czy też rację ma “Gazeta Wyborcza”, która już w tytule pisze: “Plan dla wsi słaby, ale lepszy niż nic”. Masz babo placek!

 

02 sierpnia 2018

99-300 Kutno, ul. Królewska 47, 
telefon (0-24) 355-10-00

telefon/fax (0-24) 355-10-02, 

e-mail: powiatowe@zyciekutna.com.pl
Wydawca: FOR-PRESS

Redaktor naczelny: dr Andrzej Stelmaszewski

Sekretarz redakcji - korekta, sport, kultura: Jerzy Michał Papiewski

Zespół redakcyjny:
Jerzy Kałużka - rozrywka, Andrzej Bieńkowski - dział miejski,

Artur Andziak, Bogdan Podlasiak, Bogdan Pietrasiewicz, Krzysztof Stelmaszewski - współpraca redakcyjna
Strona internetowa: Jarosław Michalak

Polityka prywatnośc

PT

99-300 Kutno, ul. Królewska 47, telefon (0-24) 355-10-00, telefon/fax (0-24) 355-10-02,  e-mail:  powiatowe@zyciekutna.com.pl