Ogrodowy Dzień Działkowca.

Sobotę 18 sierpnia 2018 roku członkowie zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „KOLEJARZ” w Kutnie postanowili wykorzystać na zorganizowanie dla swoich działkowców święto plonów, aby można było ocenić efekty pracy na działkach. Ta integracyjna impreza odbyła się na placu przy Domu Działkowca w pobliżu osiedla PKP przy ulicy Krośniewickiej. Po wysłuchaniu hymnu działkowców zebranych powitał Dariusz Pasiński, prezes Zarządu ROD „Kolejarz”. Na wstępie poprosił o uczczenie chwilą ciszy pamięć działkowców, którzy odeszli w tym roku: Feliksa Frątczaka, Zdzisławy Boroń i Wiesława Kubiaka. Podczas swego wystąpienia prezes Pasiński wspomniał krótko o tradycjach organizowania obchodów ogrodowych świąt plonów, o okazji pokazania roli i znaczenia ruchu ogrodnictwa działkowego dla społeczeństwa, dla rodzin działkowych. Ale nie tylko. Prezes wspomniał też o kosztach utrzymania działek. Dziś za wszystko płacimy i każdego roku więcej. Wiele rzeczy staramy się robić sami, przykładem może być remont dachu domu działkowca. Przed zarządem ROD „Kolejarz” staje w tym roku duży problem – modernizacja sieci wodociągowej na terenie ogrodu nr1, to kosztowny temat. Zaproszony na tegoroczny Dzień Działkowca wiceprezydent miasta Zbigniew Wdowiak w swej wypowiedzi wyraził akces przyjścia z pomocą przez Urząd Miasta w tej sprawie, ale życzył także udanego, integracyjnego spotkania. Wyróżniono także nagrodami rzeczowymi działkowców: Zenona Oswalda, Kazimierza Wiśniewskiego, Jerzego Ladorudzkiego, Helenę Dębicką, Bożenę Kaczmarek. Przy muzyce i ciepłym posiłku 86 działkowców miło spędzało czas wspominając o swoich osiągnięciach .

A.B.

28 sierpnia 2018

99-300 Kutno, ul. Królewska 47, 
telefon (0-24) 355-10-00

telefon/fax (0-24) 355-10-02, 

e-mail: powiatowe@zyciekutna.com.pl
Wydawca: FOR-PRESS

Redaktor naczelny: dr Andrzej Stelmaszewski

Sekretarz redakcji - korekta, sport, kultura: Jerzy Michał Papiewski

Zespół redakcyjny:
Jerzy Kałużka - rozrywka, Andrzej Bieńkowski - dział miejski,

Artur Andziak, Bogdan Podlasiak, Bogdan Pietrasiewicz, Krzysztof Stelmaszewski - współpraca redakcyjna
Strona internetowa: Jarosław Michalak

Polityka prywatnośc

PT

99-300 Kutno, ul. Królewska 47, telefon (0-24) 355-10-00, telefon/fax (0-24) 355-10-02,  e-mail:  powiatowe@zyciekutna.com.pl