Na nich można polegać.

W Centrum Teatru, Muzyki i Tańca odbył się III Sejmik Stowarzyszeń Regionalnych województwa łódzkiego pod hasłem „Regionaliści z małych ojczyzn dla Ojczyzny wielkiej w 100-lecie odzyskania niepodległości”. Jego organizatorem było Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, którego prezesem jest Bożena Gajewska. W obradach udział wzięli regionaliści z Łasku, Aleksandrowa Łódzkiego, Piotrkowa Trybunalskiego, Ziemi Świnickiej, Makowa, Żychlina, Łodzi, Bełchatowa, Koluszek, Ziemi Rawskiej, Piątku, Ozorkowa, Lutomierska i Kutna. Oficjalnego otwarcia Sejmiku dokonał w krótkim wystąpieniu wiceprezydent miasta Zbigniew Wdowiak.

Nadrzędnym celem zorganizowanego Sejmiku była realizacja współpracy i wymiany doświadczeń między regionalistami województwa łódzkiego, upowszechnianie idei regionalizmu, jako istotnej części kultury polskiej i patriotyzmu lokalnego poprzez stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń. Organizatorzy tego spotkania zaproponowali jego uczestnikom szeroki program obrad. Wysłuchano ciekawego wystąpienia dr Michała Adamskiego, Naczelnika Wydziału Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Kutno, który mówił o „Współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi na przykładzie naszego miasta”. Wspomniał m.in. o wspieraniu realizacji zadań publicznych w dziedzinach kultury, sztuki, ruchu artystycznego, publikacji regionalnych, kultury fizycznej i turystyki, a także wspierania działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dr Jarosław Kotliński, Naczelnik Wydziału Edukacji UM Kutno zaprezentował dobre praktyki stosowane w kutnowskich szkołach, omawiając projekt pod nazwą: „Program edukacji regionalnej Kutno poprzez wieki”. Z uwagą zebrani wysłuchali wystąpienia przedstawiciela Centrum OPUS – Anny Olejniczak, która mówiła o prawnych aspektach prowadzenia organizacji pozarządowej i pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację projektów z zakresu regionalizmu. Organizatorzy Sejmiku zorganizowali także zwiedzenie przez jego uczestników Muzeum Zamku w Oporowie.

Podsumowując obrady regionaliści wyrazili opinię co do ważności poznania swojej małej ojczyzny, służenia jej jak najpełniej, edukowania lokalnej społeczności na temat historii własnego miasta, wsi i regionu. Bycie patriotą lokalnym wiąże się z odczuwaniem i wyrażaniem szacunku miejscu, w którym się żyje, wiarą w to, że ma się wpływ na kształt najbliższego otoczenia i podejmowaniem za nie odpowiedzialności. Miłość do małej ojczyzny można wyrazić przez proste czynności – troskę o czystość na ulicach, szacunek dla współmieszkańców i miejsc publicznych, kibicowanie lokalnej drużynie sportowej, udział w lokalnych świętach. Regionaliści pokazują wszystkim mieszkańcom regionu, że miłość tej dużej ojczyzny wiąże się nierozerwalnie z miłością do ojczyzny małej – miasta i wsi.

Kolejny, czwarty sejmik zaplanowano w roku przyszłym w Bełchatowie.

A.B.

16 lipca 2018

99-300 Kutno, ul. Królewska 47, 
telefon (0-24) 355-10-00

telefon/fax (0-24) 355-10-02, 

e-mail: powiatowe@zyciekutna.com.pl
Wydawca: FOR-PRESS

Redaktor naczelny: dr Andrzej Stelmaszewski

Sekretarz redakcji - korekta, sport, kultura: Jerzy Michał Papiewski

Zespół redakcyjny:
Jerzy Kałużka - rozrywka, Andrzej Bieńkowski - dział miejski,

Artur Andziak, Bogdan Podlasiak, Bogdan Pietrasiewicz, Krzysztof Stelmaszewski - współpraca redakcyjna
Strona internetowa: Jarosław Michalak

Polityka prywatnośc

PT

99-300 Kutno, ul. Królewska 47, telefon (0-24) 355-10-00, telefon/fax (0-24) 355-10-02,  e-mail:  powiatowe@zyciekutna.com.pl