Memoriał Władysława Sokoła.

Na świetnie przygotowanym futbolowym stadionie gminnym w Krzyżanowie rozegrano po raz pierwszy turniej na cześć przedwcześnie zmarłego działacza sportowego i wielkiego społecznika ŚP. Władysława Sokoła, długoletniego szefa Ludowych zespołów Sportowych na Ziemi Kutnowskiej. Drużyny walczyły zacięcie o Puchar Wójta Gminy Krzyżanów Tomasza Jakubowskiego. Organizatorem tej udanej i prestiżowej imprezy był Zarząd Powiatowy Zrzeszenia LZS w Kutnie, którego prezesem jest ambitny Tomasz Janczak. Zwyciężyła drużyna Ostrovii Ostrowy przed Olimpią Oporów i LZS Wojszyce. Najlepszym zawodnikiem (MVP) został Miłosz Wojtalik z Ostrovii. Wszystkie zespoły, biorące udział w tych dobrze przeprowadzonych zawodach, uhonorowano cennymi nagrodami rzeczowymi, które wręczał łącznie z pucharem Marek Ciąpała, wiceprzewodniczący Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Kutnie. Organizatorzy - za pośrednictwem “Powiatowego Życia Kutna” - dziękują wójtowi Gminy Krzyżanów, działaczom i sportowcom za upamiętnienie pamięci ŚP. Władysława Sokoła podczas tego piłkarskiego spektaklu w Krzyżanowie. To był ważny dzień nie tylko dla tej prężnej Gminy, ale i dla całej ziemi Kutnowskiej.

07 sierpnia 2018

99-300 Kutno, ul. Królewska 47, 
telefon (0-24) 355-10-00

telefon/fax (0-24) 355-10-02, 

e-mail: powiatowe@zyciekutna.com.pl
Wydawca: FOR-PRESS

Redaktor naczelny: dr Andrzej Stelmaszewski

Sekretarz redakcji - korekta, sport, kultura: Jerzy Michał Papiewski

Zespół redakcyjny:
Jerzy Kałużka - rozrywka, Andrzej Bieńkowski - dział miejski,

Artur Andziak, Bogdan Podlasiak, Bogdan Pietrasiewicz, Krzysztof Stelmaszewski - współpraca redakcyjna
Strona internetowa: Jarosław Michalak

Polityka prywatnośc

PT

99-300 Kutno, ul. Królewska 47, telefon (0-24) 355-10-00, telefon/fax (0-24) 355-10-02,  e-mail:  powiatowe@zyciekutna.com.pl