Kłusownicy?

Mieszkańcy Strzegocina (gmina Kutno) zgłosili do Komendy Powiatowej Policji w Kutnie problem niepokojących hałasów dobiegających z okolicznych lasów. Odgłosy te przypominały wystrzały z broni. Sprawą zajął się jeden z dzielnicowych, który przyjrzy się również problemowi porzucania odpadów komunalnych w lesie. Chcąc zwalczyć powyższe problemy Policja z Kutna podjęła współpracę ze Strażą Leśną, pracownikami Urzędów Gminy, szkołami i sołtysami.

 

30 sierpnia 2018

99-300 Kutno, ul. Królewska 47, 
telefon (0-24) 355-10-00

telefon/fax (0-24) 355-10-02, 

e-mail: powiatowe@zyciekutna.com.pl
Wydawca: FOR-PRESS

Redaktor naczelny: dr Andrzej Stelmaszewski

Sekretarz redakcji - korekta, sport, kultura: Jerzy Michał Papiewski

Zespół redakcyjny:
Jerzy Kałużka - rozrywka, Andrzej Bieńkowski - dział miejski,

Artur Andziak, Bogdan Podlasiak, Bogdan Pietrasiewicz, Krzysztof Stelmaszewski - współpraca redakcyjna
Strona internetowa: Jarosław Michalak

Polityka prywatnośc

PT

99-300 Kutno, ul. Królewska 47, telefon (0-24) 355-10-00, telefon/fax (0-24) 355-10-02,  e-mail:  powiatowe@zyciekutna.com.pl