Jubileusz 100-lecia OSP w Kterach.

Niedziela – 15 lipca 2018 roku wpisana zostanie zapewne do księgi historii tej strażackiej jednostki jako wydarzenie szczególnie ważne. W obchody tego jubileuszu swój udział wnieśli nie tylko sami druhowie-strażacy, ale też społeczeństwo Kter. Uroczystości rozpoczęły się wprowadzeniem przez orkiestrę dętą OSP Kutno pocztów sztandarowych  OSP z poszczególnych sołectw gminy na teren strażnicy w Kterach. Po podniesieniu flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu państwowego, oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał  prezes OSP w Kterach Jerzy Kotarski. Po jego wystąpieniu, zebrani na placu jej uczestnicy uczestniczyli w polowej mszy świętej koncelebrowanej przez księży: Zbigniewa Strzałkowskiego, proboszcza ze Strzegocina  oraz Piotra Kalisiaka, kapelana strażaków powiatu kutnowskiego, który także wygłosił okolicznościową homilię. Oni też dokonali poświęcenia pamiątkowej tablicy ufundowanej przez jednostkę OSP w Kterach. Jej odsłonięcia dokonali: Prezes OSP w Kterach Jerzy Kotarski oraz skarbnik tej jednostki Paweł Stangreciak. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć 53 druhów, którzy odeszli na wieczną służbę. Niewątpliwie najważniejszym punktem jubileuszowego spotkania było odznaczenie sztandaru jednostki OSP w Kterach Złotym Znakiem Związku OSP  RP, którego dekoracji dokonał Członek Prezydium Zarządu Głównego OSP RP druh Jan Ryś. On też wręczył Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie Markowi Myszkowskiemu odznakę Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza otrzymał prezes OSP w Strzegocinie dh Mirosław Karczewski. Złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” wyróżnieni zostali: Jarosław Byczkowski, Marek Kotarski i Paweł Stangreciak. Srebrnym medalem – Leszek Matusiak, Waldemar Mikołajczyk, Dariusz Piłacie i Sławomir Stoliński. Brązowym medalem – Alina Błaszczyk, Stanisława Byczkowska, Edyta Gaik, Katarzyna Kotarska, Maria Kotarska, Anna Matusiak, Zofia Piłacik, Mariola Stangreciak i Małgorzata Stolińska. Odznakę „Wzorowy Strażak” otrzymali: Tomasz Kalisiaka, Patryk Kotarski, Kamil Majda, Damian Matczak, Marcin Modrzyński i Arkadiusz Stangreciak. Odznaczenie „Za wysługę lat” przyznano Stefanowi Skowrońskiemu – 50 lat wysługi; Janowi Błaszczykowi i Tadeuszowi Żurkowi – 45 lat wysługi; druhowie Jarosław Byczkowski, Jerzy Kotarski, Marek Kotarski, Leszek Matusiak, Waldemar Mikołajczyk, Dariusz Piłacik, Paweł Stangreciak i Sławomir Stoliński – 35 lat wysługi. Zdzisławowi  Kowalczykowi – 30 lat wysługi; Tomaszowi Modrzyńskiemu – 25 lat wysługi. Druhowie: Alina Błaszczyk, Stanisław Byczkowska, Katarzyna Kotarska, Maria Matusiak, Zofia Piłacik, Mariola Stangreciak,  Małgorzata Stolińska, Marcin Samelak i Rafał Samelak – 20 lat wysługi. Edyta Gaik – 15 lat wysługi; druhom – Piotrowi Błaszczykowi, Bartłomiejowi Kotarskiemu, Mateuszowi Mikołajczykowi, Bartłomiejowi Piłacikowi, Tomaszowi Sidorowiczowi,  Adrianowi Stangreciakowi i Przemysławowi Stolińskiemu – za wysługę 10 lat. Były też brawa i gratulacje, tak dla odznaczonych jak i całej jednostki OSP – Jubilata uroczystości. Wójt gminy Krzyżanów Tomasz Jakubowski zabierając głos powiedział m.in. „Na ten jubileusz swoją postawą i zaangażowaniem pracowało wiele pokoleń druhów i mieszkańców Kter. Na przestrzeni wielu lat wypełniali oni strażacką służbę niosąc pomoc i ratunek potrzebującym o każdej porze dnia i nocy, zawsze wierni strażackiemu hasłu „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. Drodzy strażacy, jesteście wzorem bezinteresownego służenia ogólnemu dobru. Jesteście rycerzami św. Floriana dla których Bóg, Honor o Ojczyzna zawsze były i są najważniejsze. Niech te słowa stanowią sedno dla 100-letniej chlubnej działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Kterach”. Głos zabierali także poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak, radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Robert Baryła, Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie Marek Myszkowski.

Całość uroczystości prowadziła dh Katarzyna Kotarska.

A.B.

24 lipca 2018

99-300 Kutno, ul. Królewska 47, 
telefon (0-24) 355-10-00

telefon/fax (0-24) 355-10-02, 

e-mail: powiatowe@zyciekutna.com.pl
Wydawca: FOR-PRESS

Redaktor naczelny: dr Andrzej Stelmaszewski

Sekretarz redakcji - korekta, sport, kultura: Jerzy Michał Papiewski

Zespół redakcyjny:
Jerzy Kałużka - rozrywka, Andrzej Bieńkowski - dział miejski,

Artur Andziak, Bogdan Podlasiak, Bogdan Pietrasiewicz, Krzysztof Stelmaszewski - współpraca redakcyjna
Strona internetowa: Jarosław Michalak

Polityka prywatnośc

PT

99-300 Kutno, ul. Królewska 47, telefon (0-24) 355-10-00, telefon/fax (0-24) 355-10-02,  e-mail:  powiatowe@zyciekutna.com.pl