Duszpastersko w Głuchołazach.

Emerytowany kutnianin ksiądz prałat Jan Dobrodziej, ksiądz prałat Bogumił Karp, aktualny proboszcz z Rawy Mazowieckiej (przez wiele lat związany, jako wikary, z parafią św. Jana Chrzciciela w Kutnie) oraz ksiądz kanonik proboszcz Mieczysław Podsędek z Nowych Ostrów reprezentowali Diecezję Łowicką na prestiżowych, ogólnopolskich “Wspólnych Rekolekcjach Osobistych” dla Księży. W Domu “Caritas” Diecezji Opolskiej “Skowronek” z 1882 roku odbywały się przez cztery dni duchowe i religijne spotkania z udziałem wyżej wymienionych duchownych z naszej Diecezji i  księży - przedstawicieli Diecezji Opolskiej. O tej zaszczytnej wizycie duszpasterskiej w Głuchołazach mówił “Powiatowemu Życiu Kutna” ksiądz prałat Jan Dobrodziej: “Było to niezmiernie udane religijnie (i nie tylko) przedsięwzięcie, jak i sam pobyt w tym urokliwym pod każdym względem miejscu. Samo reprezentowanie tutaj przez Nas Diecezji Łowickiej było dużym wyróżnieniem i zaszczytem. Szczególnie utkwiły mi w pamięci wzruszające spotkania z duchownymi Diecezji Opolskiej oraz z młodzieżą z chorobą Downa, która tu w przepięknej scenerii - wypoczywała. Jej zachowanie i ich opiekunów zasługiwało na duże słowa uznania i budziło autentyczny podziw. Byli oni wszyscy mocno religijni, patriotyczni i grzeczni. Oprócz pracy naszej typowo duszpasterskiej mieliśmy możność podziwiać (też praktycznie) przepiękne, okoliczne krajobrazy. A jest co zwiedzać, gdyż ślicznie położone w Górach Opawskich (części Sudetów Wschodnich) Głuchołazy - pełnią już znaną w Europie funkcję uzdrowiskową”.

 

Jerzy Papiewski

 

07 sierpnia 2018

99-300 Kutno, ul. Królewska 47, 
telefon (0-24) 355-10-00

telefon/fax (0-24) 355-10-02, 

e-mail: powiatowe@zyciekutna.com.pl
Wydawca: FOR-PRESS

Redaktor naczelny: dr Andrzej Stelmaszewski

Sekretarz redakcji - korekta, sport, kultura: Jerzy Michał Papiewski

Zespół redakcyjny:
Jerzy Kałużka - rozrywka, Andrzej Bieńkowski - dział miejski,

Artur Andziak, Bogdan Podlasiak, Bogdan Pietrasiewicz, Krzysztof Stelmaszewski - współpraca redakcyjna
Strona internetowa: Jarosław Michalak

Polityka prywatnośc

PT

99-300 Kutno, ul. Królewska 47, telefon (0-24) 355-10-00, telefon/fax (0-24) 355-10-02,  e-mail:  powiatowe@zyciekutna.com.pl