Dożynki w Krzyżanowie.

W niedzielę 9 września 2018 roku Samorząd Gminy Krzyżanów zorganizował Dożynki Gminne, których współorganizatorem byli mieszkańcy sołectwa Pawłowice. To właśnie z tego sołectwa na starostów dożynek wybrani zostali Agnieszka Kubiak i Dominik Szymański. Pani Agnieszka wraz z mężem Mariuszem prowadzi gospodarstwo rolne we wsi Pawłowice o powierzchni 14 hektarów o specjalności roślinnej i zwierzęcej. Jest mamą Julii i Szymona. Pan Dominik natomiast, wraz z żoną Ewą prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 20 hektarów, w którym dominuje produkcja roślinna. Pochwalić się może synem Adamem.

Na czele korowodu dożynkowego szli starostowie niosąc duży bochen chleba, a został on wypieczony z tegorocznej mąki. Cała uroczystość odbyła się na terenie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie. Tu, wobec zebranych mieszkańców gminy, starostowie przekazali bochen chleba Tomaszowi Jakubowskiemu, wójtowi gminy Krzyżanów. Chwilę potem odprawiona została msza święta polowa w intencji rolników, przewodniczył jej ksiądz Piotr Gumołowski z parafii pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Łękach Kościelnych. On też wygłosił homilię, zaś po zakończeniu mszy świętej miało miejsce poświęcenie chleba i wieńca dożynkowego. Jako gospodarz gminy głos zabrał jej wójt – Tomasz Jakubowski, który powiedział: „Obchodzimy dzisiaj święto plonów naszej ziemi. To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. W tym okazałym i misternie wykonanym wieńcu dożynkowym kryje się nie tylko radość z pomyślnie zakończonych żniw, ale też wdzięczność za zbiory, a przede wszystkim znojna praca i codzienna troska mieszkańców wsi oraz ich głębokie przywiązanie do narodowej tradycji i do ziemi. Za dary waszych rąk, za owoce waszej pracy – jakże ciężkiej i mozolnej, składam wam słowa najwyższego uznania. Dożynki są przede wszystkim waszym świętem drodzy rolnicy, z waszego trudu korzystamy wszyscy. Jesteśmy winni wam wdzięczność i szacunek. Dzisiaj mamy możliwość to okazać, podziękować za wysiłek i zaangażowanie jakie wkładacie tworząc plon”. Do życzeń i podziękowań rolnikom za ich pracę przyłączyli się również: Tadeusz Woźniak poseł na Sejm RP, Robert Baryła radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, Wiesław Czekaj przewodniczący Rady Gminy Krzyżanów, Zygmunt Jasiński radny tej Rady. W ramach części artystycznej tegorocznych dożynek wystąpiły zespoły folklorystyczne działające przy GOKiS w Krzyżanowie, zespół DEFIS, zespół taneczny „Magnat”. Nie zabrakło też atrakcji dla dzieci, były stoiska małej gastronomii, zaś sama zabawa trwała do późnego wieczora.

A.B.

 

12 września 2018

99-300 Kutno, ul. Królewska 47, 
telefon (0-24) 355-10-00

telefon/fax (0-24) 355-10-02, 

e-mail: powiatowe@zyciekutna.com.pl
Wydawca: FOR-PRESS

Redaktor naczelny: dr Andrzej Stelmaszewski

Sekretarz redakcji - korekta, sport, kultura: Jerzy Michał Papiewski

Zespół redakcyjny:
Jerzy Kałużka - rozrywka, Andrzej Bieńkowski - dział miejski,

Artur Andziak, Bogdan Podlasiak, Bogdan Pietrasiewicz, Krzysztof Stelmaszewski - współpraca redakcyjna
Strona internetowa: Jarosław Michalak

Polityka prywatnośc

PT

99-300 Kutno, ul. Królewska 47, telefon (0-24) 355-10-00, telefon/fax (0-24) 355-10-02,  e-mail:  powiatowe@zyciekutna.com.pl