Dożynki w gminie Kutno.

Tegoroczne dożynki w gminie Kutno odbędą się 19 sierpnia 2018 roku. Tradycyjnie rozpoczną się Maszą Świętą w intencji rolników. Po przemówieniu Wójta Gminy oraz gości rozpocznie się część artystyczna imprezy. Wystąpią zespoły ludowe i biesiadne: "Leszczynianki", "Okowita", "Klonowianki", "Siemienice". Swoim występem czas umili również dziecięcy zespół wokalny "Tęcza". Głównym punktem artystycznym dożynek będą koncerty "Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej" oraz blok taneczny zepołu "Trojoki" z Rybnika.

 

07 sierpnia 2018

99-300 Kutno, ul. Królewska 47, 
telefon (0-24) 355-10-00

telefon/fax (0-24) 355-10-02, 

e-mail: powiatowe@zyciekutna.com.pl
Wydawca: FOR-PRESS

Redaktor naczelny: dr Andrzej Stelmaszewski

Sekretarz redakcji - korekta, sport, kultura: Jerzy Michał Papiewski

Zespół redakcyjny:
Jerzy Kałużka - rozrywka, Andrzej Bieńkowski - dział miejski,

Artur Andziak, Bogdan Podlasiak, Bogdan Pietrasiewicz, Krzysztof Stelmaszewski - współpraca redakcyjna
Strona internetowa: Jarosław Michalak

Polityka prywatnośc

PT

99-300 Kutno, ul. Królewska 47, telefon (0-24) 355-10-00, telefon/fax (0-24) 355-10-02,  e-mail:  powiatowe@zyciekutna.com.pl